EU väntas inom kort besluta om produktpass för nästan alla varor.
Tanken är att det ska säkra miljömässigt hållbara produkter och göra det lättare att använda dem.

– Det ger konsumenten lättare att göra hållbara val, säger Marcus Wangel, policyexpert på miljöfrågor hos Svenskt näringsliv, till Sydsvenskan.

I flera år har den nya förordningen om digitalt produktpass diskuterats inom i EU. I närtid ska den nu antas av EU-parlamentet, och nästa år ska börja bli en del av de enskilda medlemsländernas nationella lagstiftning.

Varje produkt som släpps på den europeiska marknaden ska få en unik identitet. Det sker i form av en QR-kod. Sedan ska informationen om produkten finnas på nätet, lätt att hitta och sökbar för alla som vill veta mer.

Arbetet med de nya produktpassen kommer för att gälla textilier och skor och i nästa steg möbler, rengöringsmedel, madrasser, kosmetika och leksaker.