”Stabilt i en turbulent omvärld”

När Ica redovisar kvartal 3 är det under rubriken ”Stabilt i en turbulent omvärld”, översatt till vardagsspråk ”Jodå, det har gått hyfsat trots allt”.

Koncernens nettoomsättning ökade med 5,3 procent till 31,4 miljarder kr, rapporterar Ica och sätter det i relation till de 29,8 miljarder kr man omsatte kvartal 3 2019.
Vinst i form av rörelseresultat exklusive jämförelsestörande posten steg 6,2 procent till 1 698 miljoner kr.

– Koncernens försäljning och rörelseresultat har påverkats av den pågående covid-19 pandemin. Ica Sverige har gynnats medan övriga segment har påverkats negativt, sammanfattar man.

I hållbarhetsrapporten noterar Ica-gruppen att dess utsläpp minskat med 74 procent per rullande 12-månadersperiod jämfört med basåret 2006.
– Under rapporteringsperioden har utsläppen minskat tack vare en successivt ökad användning av köldmedia med lägre klimatpåverkan i butiksled samt övergång till förnybar el i Rimi Baltic, skriver man.

– Utsläppen av växthusgaser minskar kontinuerligt och trenden talar för att Ica-gruppen kommer att nå målet om klimatneutralitet genom att i den egna verksamheten ha minskat utsläppen med minst 70 procent vid utgången av 2020 och klimatkompensera för resterande utsläpp, sammanfattar man.

Ica-gruppens vd Per Strömberg noterar att man detta kvartal i stort sett ser samma mönster som kvartalet innan.

– Stark volymtillväxt för ICA Sverige medan försäljningsutvecklingen är svagare för Rimi Baltic och Apotek hjärtat. Resultatmässigt hade dock Rimi Baltic ett starkt kvartal. Den uppdaterade marknadsvärderingen av vår fastighetsportfölj visar på en fortsatt stabil utveckling, sammanfattar Strömberg.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil