Annons

Sveriges bästa magazine sedan 2002.

Dela på sociala medier eller via e-post.

Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
E-post

Starkt resultat för ICA-gruppen 2019

ICA:s ehandel fortsätter att växa, mer än marknaden. Det är en av de gynnsamma trender som ICA-gruppen beskriver i sin årsredovisning. Utvecklingen under 2019 har varit positiv både vad gäller resultat och försäljning.

Koncernen redovisar en utveckling som ligger nära de långsiktiga finansiella målen, där alla verksamheter utvecklades väl. Verksamheten inom ICA-gruppen är indelad i fem segment: ICA Sverige, Rimi Baltic, Apotek Hjärtat, ICA Fastigheter och ICA Banken. Här följer några intressanta uppgifter ur årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen:

Höjd aktiekurs och börsvärde

Aktiekursen för ICA-gruppen steg med drygt 38 procent under året och styrelsen föreslår höjd utdelning till 12,00 kr per aktie (11,50). Det motsvarar ett börsvärde om 87 941 Mkr.

–  2019 var ett bra år för ICA Gruppen. Sett till den finansiella utvecklingen presterade vi i stort sett i linje med våra finansiella mål. Nettoomsättningen, justerat för avyttringar, ökade med 4,1 procent till drygt 119 Mdkr. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster steg till 5,4 Mdkr, motsvarande en rörelsemarginal om 4,5 procent. Bakom det förbättrade resultatet ligger en stark resultatutveckling för ICA Sverige, ICA Banken och Rimi Baltic, sammanfattar Per Strömberg(bild), VD för ICA-gruppen.

 

ICA-butikernas utveckling

Under 2019 låg de svenska ICA-butikernas tillväxt i linje med marknadstillväxten i Sverige enligt Dagligvaruindex. Försäljningen ökade under 2019 med 3,1 procent. För jämförbara enheter uppgick ökningen till 3,0 procent. Försäljningsökningen drevs främst av högre snittköp drivet av ökat snittpris. Sammantaget öppnades under året tio nya butiker medan 17 stängdes. Merparten av de nyöppnade butikerna är belägna i storstäder.

Minskad försäljning av ekologiska produkter

Butiksförsäljningen av ekologiska produkter i ICA Sveriges centrala sortiment minskade under året med 1 procent jämfört med föregående år. Minskningen kan delvis kopplas till en lägre tillgång i vissa kategorier, prisvariationer samt ett fortsatt ökat intresse för lokal- och svenskodlat.

Stark försäljningsutveckling online

Försäljningen online steg även detta år kraftigt. Såväl ICA-butikernas som Apotek Hjärtats e-handelsförsäljning ökade under året snabbare än marknaden generellt. ICA-butikernas försäljning online ökade med 33 procent och Apotek Hjärtats med 40 procent.

Organisationsförändring inom ICA Sverige

Under året genomfördes en större översyn inom ICA Sverige avseende organisation och arbetssätt. Syftet har varit att införa nya, effektivare arbetssätt och frigöra resurser för att ge utrymme för framtidssatsningar. Förändringen har inneburit att cirka 200 tjänster avvecklats och att cirka 180 Mkr årligen frigjorts.

Nytt koncernmål inom hållbarhet

Under 2019 fattade ICA-gruppen beslut om ett nytt koncernmål: att halvera matsvinnet från lager och butiker i både Sverige och de baltiska länderna till 2025 – jämfört med basåret 2016.

Koncernen beskriver hur man har arbetat aktivt med att minska uppkomsten av matsvinn under många år. Nu finns en tydlig målsättning och metodik på plats för att kunna mäta och följa upp. Matsvinnet beräknas enligt en internationell standard framtagen av FLW Protocol (Food Loss and Waste Protocol). Arbetet för att minska uppkomsten av matsvinn i lager och butiker har fortsatt, bland annat genom bättre inköpsprocesser samt registrering, uppföljning och orsaksanalys av matsvinnet.

Flera ICA-butiker i Sverige förädlar produkter i butiken, säljer ut varor med kort datum billigare eller samarbetar med organisationer som Karma och Food2Change för att ta tillvara på mat med kort hållbarhet. Centralt har ICA Sverige bland annat avtal med Stadsmissionen och Frälsningsarmén som tar emot mat från lagren.

En ny bränslestrategi har antagits som innebär att alla vägtransporter inom ICA-gruppens svenska verksamheter senast 2030 ska vara fossilfria. I storstadsregioner ska det ske redan 2025.

ICA-gruppens årsredovisning för 2019 publicerades den 25 februari.
Hela årsredovisningen hittar du här.

Vi har över 100 st. nyheter nedanför!

Presenteras av

| Annons |

Föregående
Nästa

Video

VIDEO: Kreativa lösningar

En Sibylla-handlare laddar en drönare med snabbmat. Ett konditori tillverkar ”dassrullar”. I Corona-krisens spår flödar samtidigt kreativiteten.

Annons för dig med smak på livet.

Smakprov? Klicka här.

Annons | Swajpa höger eller vänster | Annons

Senaste nytt

| Annons | 

Föregående
Nästa

Video

VIDEO: Kreativa lösningar

En Sibylla-handlare laddar en drönare med snabbmat. Ett konditori tillverkar ”dassrullar”. I Corona-krisens spår flödar samtidigt kreativiteten.

powered by Typeform

Vi uppdaterar nyheter dagligen.

Läs vårt E-magazine

E-Magazine

För dig som vill veta allt som händer inom dagligvaru- och servicehandeln.

Anmäl dig till vårt omåttligt populära nyhetsbrev.

5 stycken snabba efter lunch varje vardag.

Annons | Swajpa höger eller vänster | Annons

Leverantörsnytt

| Annons |

Föregående
Nästa

Vill du också synas här?

powered by Typeform

Välkommen till Butikstrender.

| Annons | 

Föregående
Nästa

Anmäl till vårt nyhetsbrev.

powered by Typeform

Annons | Swajpa höger eller vänster | Annons

Blandad läsning

| Annons |

Föregående
Nästa

Glad läsning önskar redaktionen!

Annons | Swajpa höger eller vänster | Annons

Snart där!

| Annons | 

Föregående
Nästa

Anmäl dig till branschens bästa

powered by Typeform

Dela oss på

Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
E-Post

NYHETSBREV.

- FEM snabba
- Varje vardag
- Vid lunch