Starkt Willys och trendspaning i Axfoods årsredovisning

Axfood summerar i sin årsredovisning ett framgångsrikt 2019, med förbättrat rörelseresultat och stabil lönsamhetsutveckling. I hållbarhetsarbetet är företaget nära att uppfylla flera av sina egna uppsatta mål. Axfood redovisar också en rad aktuella trender som företaget och branschen måste förhålla sig till.

Tillväxt gav högre marknadsandel

Axfood ska växa mer än marknaden enligt ett nytt mål från 2018. Ökningen för Axfoodgruppens butiksomsättning var 5,0 procent för jämförbara butiker, inklusive e-handel. Axfood ökade därmed sin marknadsandel.

Under 2019 fortsatte Willys att växa mer än marknaden, en ökning med 6,2 procent i butiksomsättning (jämförbara butiker) på en marknad som växte med 3,1 procent. Nettoomsättningen var 50 740 Mkr och rörelseresultatet 2 288 Mkr.

Vi har alla kunnat följa Willys enastående utveckling, men det är viktigt att poängtera att alla våra varumärken bidrar till att vi fortsätter att stärka vår position på marknaden. Den positiva utvecklingen av butiksförsäljningen tyder på att våra koncept och varumärken motsvarar kundernas behov och förväntningar, summerar Klas Balkow, Vd och koncernchef för Axfood.

Hemköps butiksomsättning inklusive e-handel var 2,5 procent för jämförbara butiker.

Dagab är viktigt för alla Axfoods butikskedjor

Dagabs omsättning ökade med 5,7 procent. Axfood påpekar att en viktig förutsättning för fortsatt framgångsrik utveckling är Dagab, Axfoods centrala inköps- och logistikfunktion. Under året har Axfood fått alla avtal på plats för uppförande av deras högautomatiserade logistikcenter i Bålsta. Det sägs bli ett av de största och modernaste i Europa för distribution av livsmedel till butik och e-handel. Logistikcentret kommer att hantera 60 procent av Dagabs volymer när det står klart 2023.

Det är viktigt att säga att ingen av våra kedjor skulle kunna växa så bra, eller behålla sina låga priser, om inte Dagab och alla andra bakomliggande koncernfunktioner gjorde ett så bra jobb, säger Klas Balkow.

Ökad ehandel

Axfoods e-handel växte med 35 procent jämfört marknadens 22 procent. Willys rullade ut e-handel till ytterligare 22 butiker under 2019 och vid årsskiftet erbjöd 78 Willysbutiker och 19 Hemköpsbutiker e-handel. Axfood påpekar att den genomsnittlige e-handlaren köper cirka en tredjedel av varorna online och två tredjedelar i butik. Därför är det viktigt att se till kundernas totala inköp när man analyserar tillväxt och lönsamhet. Den service som erbjuds i e-handeln i form av plock eller hemleverans påverkar lönsamheten i dagligvarubranschen.

Snabbgross ökar

Axfood Snabbgross har sin kundbas inom restaurang, snabbmat och café. Snabbgross omsättning ökade med 6,2 procent 2019.

Nytillskott i koncernen

Axfood ökade 2018 sitt ägande från 50 till drygt 90 procent i Urban Deli, som bidrar i allt större utsträckning till hela koncernens utbud inom hälsosam och hållbar mat. Eurocash har med attraktiva priser prickat helt rätt inom den växande svensk-norska gränshandeln och Apohem har spännande planer för 2020, skriver Axfood.

Hållbarhetsarbete och klimatmål

Axfood redovisar ökad aktivitet inom hållbarhet. En del av detta är att säkra bra levnadslöner för odlare i Asien. Axfood skapade ett nytt koncernmål 2019 på 30 procent hållbarhetsmärkta varor fram till år 2025. 2019 hade man nått en bra bit på väg: 26,9 procent. Mat.se var först ut med att klimatmärka
3 000 livsmedelsprodukter. Axfood har börjat plastbanta och företagets matsvinn fortsätter att minska.

Axfood ska vara klimatneutralt 2020. Klimatpåverkan från den egna verksamheten ska minska med 75 procent till 2020 jämfört med 2009. Från 2009 fram till och med 2019 har Axfood minskat klimatpåverkan från den egna verksamheten med 76 procent. Störst klimatavtryck kommer från transporter (53 procent) och köldmedia (27 procent) följt av elanvändning och tjänsteresor.

Jämställdhet och mångfald en bit under målet

Andelen kvinnor i ledande positioner uppgick till 30 procent. Där hamnade Axfood en bit under målet på 40 procent. Axfood ska långsiktigt uppnå jämn könsfördelning på ledande positioner, det vill säga att män och kvinnor är representerade inom spannet 40–60 procent.

Senast 2020 skulle minst 20 procent av Axfoods chefer ha internationell bakgrund. I slutet av 2019 låg utfallet på 15 procent.

Minskad elanvändning en bit kvar till målet för 2020

Axfood skall enligt sitt mål minska elanvändningen med 15 procent per kvadratmeter till utgången av 2020, jämfört med 2015. Utfallet var vid utgången av 2019 -5,6 procent.

Aktuella trender i samhället och branschen

Axfood pekar på flera viktiga trender som påverkar samhället och branschen och som företaget därför måste ha strategier för att möta:

Ökad konkurrens: Fortsatt ökad konkurrens från traditionella aktörer men även från nya aktörer. Lågpristrenden är fortsatt stark. Stora globala aktörer skapar ekosystem och svenska aktörer bygger ekosystem av handel med mat som bas. Innovativa små aktörer söker partnerskap med större traditionella bolag.

Digitalisering och ökad pristransparens: E-handeln växer snabbt och fler handlar mat på nätet. Axfoods kunder är generellt mycket prismedvetna, skriver företaget. Med digitaliseringen följer en ökad transparens kring priser. Det är lätt för kunderna att ställa olika aktörer mot varandra. Enligt Axfoods varumärkesmätning är ”värde för pengarna” näst viktigast efter ”kvalitet”.

Digitaliseringen påverkar alla delar av dagligvaruhandeln från inköp, logistik, arbetssätt, marknadsföring till kundmöte. Det innebär mer automation och effektivitet, men även ett ökat behov av kompetensutveckling för de anställda. En viktig faktor för e-handelns expansion är att yngre konsumenter är mer digitalt mogna och handlar mer på nätet jämfört med äldre. Enligt Svensk Handel förväntas e-handeln inom dagligvaruhandeln att gå från dagens cirka 2 procent till en andel på 6-11 procent år 2025. Förändrade köpbeteenden öppnar upp för nya affärsmodeller.

Demografiförändringar: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer Sveriges befolkning att uppgå till drygt 11 miljoner år 2030. Andelen utrikesfödda svenskar kommer att öka till cirka 22 procent. Befolkningsökningen beräknas vara starkast i storstäder. Samtidigt beräknas andelen äldre öka medan andelen personer i arbetsför ålder minskar. Dessa faktorer påverkar vad, när och hur mat handlas och äts.

Branschglidning: Gränserna mellan branscher suddas ut när många företag erbjuder produkter och tjänster som traditionellt inte tillhör kärnverksamheten. Livsmedel säljs i större utsträckning på restauranger, i servicehandel och övrig detaljhandel. Andelen av hushållens utgifter som går till livsmedel har enligt SCB sedan millenniumskiftet legat på en nivå kring 12 procent. Till följd av att inkomstnivån ökar så förväntas en lägre andel av inkomsterna spenderas på dagligvaror. Hushållens andel som konsumeras på café eller restaurang förväntas öka.

Hälsa och hållbarhet: Frågor som rör ansvarstagande, miljöpåverkan och hälsa blir allt viktigare och medvetna konsumenter manifesterar sin livsstil genom aktiva matval. Miljöanpassade förpackningar, minskat matsvinn, varor i säsong, etiska aspekter och ursprung blir allt viktigare frågor. Många kunder vill ha mer information om ursprung, kvalitet och innehåll för att kunna leva hälsosammare.

 

Axfoods årsredovisning publicerades den 25 februari 2020. Du hittar hela rapporten här.

 

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil