Den senaste butikskartläggningen från HUI visar att det totala kedjebutiksbeståndet i Sverige minskade med 20 butiker, vilket är ett trendbrott mot tidigare år. Lågprishandeln fortsätter växa och står för störst andel av butiksöppningarna, medan klädhandeln är den bransch som upplevt det största tappet i antalet kedjebutiker.

Att det totala butiksbeståndet i Sveriges kedjor minskade med 20 butiker under år 2022 motsvarar ett tapp på 0,3 procent.
Färre butiker har stängt än tidigare år men antalet butiker som öppnat är i linje med i fjol.

– För första gången sedan 2019 ser vi en kraftig minskning i antalet stängda butiker Även om butiksbeståndet fortsätter att minska under 2022 så går utvecklingen nu i långsammare takt, vilket visar att de fysiska butikerna även fortsättningsvis spelar en viktig roll för handeln, säger Emma Hernell, vd för HUI

Likt i fjol fortsätter lågprishandeln växa och vara det segment inom den fysiska handeln som expanderar mest. Ungefär var femte butik som öppnat under året var inom lågprishandeln.

Klädhandeln är den bransch som haft den största nettominskningen i antalet butiker mellan 2017 och 2022.
Totalt har kedjebutiksbeståndet i klädhandeln minskat med 760 butiker under perioden. Var femte butik som stängde under 2022 var en klädbutik.

Trots att butiksbeståndet i klädhandeln har minskat under året så är antalet stängda butiker betydligt färre än i fjol.