”Växer mer än marknaden”

Stark tillväxt och därmed pasta. Så är det för Axfood som väljer den här bilden till presentationen av kvartalsrapporten. | Foto: Pressbild
”Fortsatt tillväxt för Axfood i en omvälvande tid”, är rubriken när Axfood presenterar sin rapport för andra kvartalet 2020 med en stark tillväxt.

Axfoodkoncernen fortsätter att prestera och växa mer än marknaden, sammanfattar koncernen andra kvartalet i år.
Speciellt utmärkande är den starka tillväxten för Willys-butikerna, skriver Axfood och konstaterar att det kompenserar för de verksamhetsdelar som påverkas negativt av coronakrisen.
Trots detta anser man sig kunna summera ett kvartal med ”stark tillväxt och bibehållen lönsamhet”.

– Vi har under kvartalet fortsatt jobba hårt för att växla upp vårt digitala erbjudande och arbetssätt vilket bidragit till att vi även i e-handeln fortsätter växa snabbare än marknaden med en tillväxt om hela 128 procent, påpekar koncernchefen Klas Balkow.
– Pandemin har inneburit att allt fler e-handlar och vi ser en stadig tillströmning av kunder, inte minst bland äldre konsumenter. Samtidigt som vi lagt mycket kraft vid att möta upp mot nya behov och beteenden har vi under kvartalet fortsatt arbeta med hållbarhetsfrågorna och med att ta steg i att utveckla vår verksamhet för framtiden.

Axfoods sammanfattning av andra kvartalet 2020
Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 13 570 Mkr (13 038), en ökning med 4,1 procent.
Rörelseresultatet uppgick till 605 Mkr (601), en ökning med 0,7 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent (4,6).
Periodens resultat uppgick till 446 Mkr (429) och resultatet per aktie före utspädning till 2,22 kr (2,01).
Kvartalet präglades av ett ändrat köpbeteende hos konsumenterna som en följd av spridningen av coronaviruset, Covid-19. En ökad konsumtion av mat i hemmen påverkade försäljningstillväxten positivt. Vissa verksamheter med exponering mot café och restaurang och gränshandeln samt i flödeslägen där kundtillströmningen minskat markant påverkades dock negativt.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil