Annons

Sveriges bästa magazine sedan 2002.

Dela artikeln på:

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på facebook
Facebook
Dela på email
E-post

Axfoods årstämma i skuggan av corona

Axfoods årsstämma i Stockholm hölls som planerat på onsdagen med många försiktighetsåtgärder på grund av coronakrisen.
Bolaget höjer utdelningen något från 7 kr till 7,25 kr. Årsstämman omvalde samtliga styrelseledamöter och beslutade också att införa ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram.

Stämma i enklast tänkbara form på grund av corona
Årsstämman i Axfood AB hölls som planerat onsdagen den 18 mars 2020 i Stockholm. Det var glest i publiken. Bland annat följande åtgärder var planerade i förväg med anledning av coronakrisen: Ingen förtäring, dryck eller gåvor skulle erbjudas. Årsstämman skulle minimeras i tid, men utan att aktieägarnas rättigheter inskränktes. Vd och koncernchef skulle avstå från att hålla anförande. Anförandet skulle istället spelas in och tillgängliggöras på axfood.se samma dag som stämman hölls.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Utdelning
Stämman beslutade om en utdelning på 7,25 kronor per aktie. Utdelningsbeloppet delas upp i två utbetalningar om 3,75 kronor respektive 3,50 kronor.

Valberedning
Stämman beslutade om riktlinjer för Axfoods valberedning inför kommande årsstämma, vilka överensstämmer med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2019.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP)
Stämman beslutade att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram. LTIP 2020 omfattar cirka 75 anställda bestående av koncernledningen i Axfood och medlemmar i ledningsgrupperna för Axfoods dotterbolag samt vissa andra personer i ledningsfunktioner.

Dela artikeln på:

Dela på linkedin
LinkedIn

Senaste nytt.

Presenteras av

Annons

Video

VIDEO: Kreativa lösningar

En Sibylla-handlare laddar en drönare med snabbmat. Ett konditori tillverkar ”dassrullar”. I Corona-krisens spår flödar samtidigt kreativiteten.

powered by Typeform

Annons

Annons

Annons

Anmäl dig till branschens bästa

powered by Typeform

08 – 121 514 56

info@butikstrender.se

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil

Dela oss på

Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
E-Post

Ursäkta att det går långsamt...

VI VÄXER

och arbetar ständigt med att göra er upplevelse bättre och snabbare.