”Behöver säsongsarbetarna”

Anna Karin Hatt, vd för LRF, vill lösa näringens arbetskraftsbehov nu. | Foto: Pressbild
Svensk odling av bär och grönsaker liksom skogsbruk behöver sina säsongsanställda. Nu återstår att säkra de behov som kvarstår, menar LRF idag.

Under våren och coronakrisen har svensk odling av bär och grönsaker samt skogsbruket fått en ovanligt framträdande roll utifrån bristen på arbetskraft.
Bristen på arbetskraft blev stor, regeringen klassade livsmedelsproduktion som samhällsviktig och många arbetssökande vände sig till odlingen för jobb.

– Vi är enormt tacksamma för allt stöd från regering, organisationer och alla sökande. Många av våra medlemsföretag har tack vare eget arbete, och insatser som gjorts, kunnat få tag på hela eller delar av sin ordinarie arbetskraft eller ny arbetskraft. Nu återstår att säkra att de som fortsatt har arbetskraftsbehov kan få in både erfaren personal och komplettera där det fortsatt saknas, säger Anna Karin Hatt, vd för Lantbrukarnas riksförbund.

Två månader har gått sedan LRF flaggade för stark brist på arbetskraft hos företagare inom odling av grönsaker, bär och skogsplantering.
– Det har varit en fantastisk respons från arbetssökande, bemanningsföretag, kommuner, myndigheter, olika organisationer och från politiken. Alla har dragit åt samma håll. Vi är tacksamma för mobiliseringen och för hjälp och stöd från regeringen och samarbetspartierna. Det har starkt bidragit till att lösa utmaningarna, även om det fortfarande finns företag som har sådana, säger Anna Karin Hatt.

Fortsatt saknas många ordinarie medarbetare, de som kommer tillbaka från år till år i huvudsak från andra EU-länder men också från till exempel Ukraina.
De har över åren blivit ryggraden i säsongsarbetet för många företag och står för ungefär 20 procent av den totala säsongsarbetskraften i Sverige. Dessa erfarna medarbetare är redan anställda av företagen, men många har ännu inte lyckats resa till Sverige, sammanfattar LRF läget.

– Beskedet att utländska säsongsarbetare, även från länder utanför EU, kommer att vara välkomna att jobba i näringen inger hopp. De behövs. Tillsammans med nya säsongsanställda kan vi säkra att årets skogsplantor kommer i jorden och att grönsaker och bär blir skördade.

Fakta/Trädgårdsnäringen
Svensk trädgårdsnäring är en del av jordbruket och innefattar odling av grönsaker, frukt, bär och prydnadsväxter. Odlingen sker både på friland och i växthus. Det är en bransch där efterfrågan ökar. Svensk yrkesmässig trädgårdsproduktion omsätter 6 miljarder kronor och består av ca 2 000 företagare. Produktionen finns över hela landet med huvuddelen ligger i södra Sverige och till allra största delen i Skåne. (Källa LRF)
Fakta/Skogsnäringen
Skogsnäringen bidrar med bland annat virke, papper och förpackningsmaterial. Näringen har stor betydelse för svensk ekonomi. Av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 9-12 procent. Näringen genererar cirka 70 000 jobb över hela landet genom skogsskötsel, skogsbruk och industrier. Cirka 75 procent av den svenska skogen är privatägd och det finns cirka 330 000 enskilda skogsägare. Skogsnäringen är en viktig del i den pågående omställningen till ett klimatneutralt biobaserat samhälle. (Källa LRF)

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil