Clas Ohlson sålde under juli för 775 miljoner kr, jämfört med 699 miljoner kr, vilket motsvarar en ökning på 11 procent. Organiskt ökade försäljningen med 10 procent jämfört med 2022.

Även försäljningen på nätet ökade. Online var ökningen 8 procent till 63 miljoner kr, att jämföra med 63 miljoner kr motsvarande månad förra året.

– Vi har även i juli lyckats anpassa vårt erbjudande efter rådande kundbehov. Vi har sett en något lägre efterfrågan på typiska säsongsprodukter på samtliga marknader men i stället ökat försäljningen över stora delar av bassortimentet, konstaterar vd Kristofer Tonström.

– Norge fortsatte att bidra starkt till helheten med en organisk försäljningsökning om 13 procent. Samtidigt har den norska kronan stärkts väsentligt under den senaste tiden vilket bidrar till att den totala försäljningsökningen når högre än den organiska – upp 11 procent, tillägger Tonström som bland negativa effekter ser fortsatt inflation och valutaeffekter från dollarn.