55 procent av de svarande i undersökningen upplever att de har lite kunskap om livsmedelsproduktionen.
Bland personerna i åldrarna 18–29 år är det 58 procent.

– För att säkra vår framtida livsmedelsförsörjning är det viktigt att man i tidig ålder får en förståelse för hur svensk matproduktion går till, och vikten av den. Det är oroande att många, inte minst den yngre generationen, upplever sig ha lite kunskap om detta med tanke på hur stor betydelse lantbruken har för samhället och Sveriges framtida försörjning, säger Cecilia von Perglas, vd för Skånemejerier.

56 procent önskar att de hade en djupare förståelse för matproduktionen. Dessutom uttrycker 48 procent av de svarande att de vill lära sig mer om lantbruk och jordbruk. Av de som ännu inte har haft möjlighet att besöka en bondgård, uppger 44 procent att de skulle vilja göra det.

– Att besöka en bondgård är en viktig upplevelse som kan öka förståelsen för vilket oerhört arbete som ligger bakom den svenska maten. Likt undersökningen visar har även vi upplevt att många konsumenter är nyfikna på att veta mer om till exempel den svenska mjölkproduktionen. Inte minst när vi tidigare kört vårt koncept ’Bonde i butik’ då skåningar och Skånebesökare har fått chansen att träffa skånska bönder i sin matbutik, säger Sandra Malmros, marknadschef på Skånemejerier.