Det är Jordbruksverket som i ett pressmeddelande redovisar siffrorna, som alltså berättar om en kraftigt ökad export av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk).
Ökningen är 23 procent eller i kronor 14 miljarder kr.

Kött, kaffe, oljor och fetter, mjölk och mejeriprodukter, frukt och grönsaker, spannmål och drycker är kategorier som har ökat i exportvärde.
Samtidigt har importen ökat med 30 miljarder kr (26 procent).

De viktigaste länderna för vår export av jordbruksvaror och livsmedel är Norge, Danmark och Finland.
Tillsammans står de tre länderna för 45 procent av det svenska exportvärdet på området.

Exporten till Norge ökade med 1,1 miljarder kr (9 procent), den till Danmark med 2,3 miljarder kr (27 procent) och exporten till Finland med 1,5 miljarder kr (23 procent), rapporterar Jordbruksverket.