Under tredje kvartalet hade Systembolaget över 33 miljoner kundbesök i butikerna samtidigt som försäljningsvolymen var 3 procent lägre.
Minskningen i volymen förklaras delvis av att kunderna handlar något färre och billigare varor fördelat på fler köptillfällen, skriver företaget.

– Vi fortsätter att utveckla ansvarsfull försäljning genom bästa service, ett sortiment för alla och med ansvar för människa och miljö. Exempelvis kan man numera legitimera sig digitalt med Bank-ID i våra butiker och vi erbjuder digital rådgivning om alkohol och hälsa. Fler kunder använder vår digitala service före, under eller efter sitt köp och därför arbetar vi ständigt för att stärka den digitala kundupplevelsen, säger Ann Carlsson Meyer, VD för Systembolaget.

– Rörelseresultatet visar på en minskning med 48 miljoner kr (-21 procent) jämfört med motsvarande period förra året. Resultatet påverkas av ett lägre bruttoresultat kopplat till nya köpmönster och reviderade påslag från vår finansieringsmodell samt högre försäljningskostnader drivet av inflation, konstaterar Merlin Poljak chef för Affärssupport på Systembolaget.