Framgång i forskningsprojekt om barriärförpackningar

Foto Pressbild
Efter mer än två års arbete är forskningsprojektet Circ Pack avslutat med positiva resultat. Projektet, initierat av Svensk Plaståtervinning med samarbete från bland annat RISE, IVL Svenska Miljöinstitutet och Näringslivets Producentansvar (NPA), syftade till att utforska möjligheterna för återvinning av flexibla barriärförpackningar, som vanligtvis används för livsmedel.

En betydande utmaning med dessa förpackningar är att de ofta består av flera skikt av olika plastmaterial, vilket gör det svårt att återvinna dem effektivt. Circ Pack-projektet samlade aktörer från hela värdekedjan, från materialleverantörer till återvinnare, för att undersöka och verifiera återvinningsmöjligheterna för dessa förpackningar.

Rickard Jansson från Svensk Plaståtervinning, en av projektets initiativtagare, betonar vikten av att förstå förpackningsindustrins behov och utmaningar för att göra återvinning av flexibla barriärförpackningar till en verklighet. Efter två års forskning har projektet nu utarbetat en roadmap för återvinningsbarhet och erhållit viktiga insikter som kan vägleda producenter kring materialval och design.

Malin Malmberg från NPA understryker vikten av forskningsprojekt som Circ Pack för att ge vägledning åt producenter i design för återvinning och för att öka kunskapen om materialåtervinningsbara lösningar.

RISE har spelat en central roll som projektledare och forskningsutförare, och har bidragit till att samordna insatserna från projektpartners och genomföra oberoende tester för att utvärdera återvinningsbarheten i praktiken.

Genom samarbete och forskning har Circ Pack-projektet framgångsrikt drivit utvecklingen av hållbara förpackningar framåt och erbjudit konkreta resultat som kan tillämpas i näringslivet för att främja en cirkulär ekonomi och minska avfallet från förpackningar.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil