”Hyresstödet riskerar bli en hägring”

Två av tre (67 %) sällanköpsvaruhandlare anger att coronakrisen har medfört att de har finansierings- och likviditetsproblem. | Foto: Natthapon Ngamnithiporn
Av de handelsföretag som tappat minst hälften av försäljningen har endast vart femte fått sänkt hyra och nu befarar Svensk handel nya konkurser.

Enligt Svensk handel har flera av regeringens stödåtgärder inte nått fram till handelns företag fullt ut. Exemplet är att bland de företag som tappat minst hälften av försäljningen har endast vart femte fått sänkt hyra.

Två av tre (67 %) sällanköpsvaruhandlare anger att coronakrisen har medfört att de har finansierings- och likviditetsproblem. Cirka 10 000 företag säger sig vara så pass pressade att de överlever max två månader till om krisen fortsätter som idag.

Efter personalen är hyrorna butikernas största kostnad. Svensk handels undersökning visar att vart sjätte företag (16 %) har fått sänkt hyra.
Bland företag som tappat minst 50 procent av sin försäljning är motsvarande siffra 21 procent.

– Coronakrisen är en smärtsam ökenvandring för många handelsföretag. Regeringens hyresstöd verkade till en början lovvärt men har dessvärre blivit en hägring för många handlare. Snart ska handlarna betala in hyra nummer två under krisen och jag befarar att det kan leda till nya konkurser, säger Svensk handels vd Karin Johansson.

– Att skjuta fram inbetalningar och ta nya lån kan hjälpa vissa på kort sikt men risken är att problemet skjuts på framtiden. En förlorad försäljningsdag är svår att vinna tillbaka. Handlarna behöver åtgärder som tillfälligt lättar på kostnadsbördan, säger Karin Johansson.

Sänkta arbetsgivaravgifter är den stödåtgärd som nått ut till en majoritet av handelns företag, tre av fyra handlare (74 %) anger att de har använt sig av stödet. Därtill har drygt vart fjärde företag (27 %) beviljats kortidspermittering av Tillväxtverket, en siffra som väntas öka eftersom många företag ännu inte skickat in sin ansökan.

Fakta/Stödåtgärder som flest företag i detaljhandeln tagit del av
1) Sänkta arbetsgivaravgifter 74 %
2) Fått beslut om kortidspermittering 27 %
3) Fått anstånd med betalning av hyran 20 %
4) Har fått sänkt hyra 16 %
5) Anstånd med skatteinbetalningar 16 %
(Källa: Svensk handel)

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil