Framtidstron lägre i handeln

Framtidstron sjunker. Det gäller både i butiker och e-handeln. Det handlar framförallt om att man ser en lågkonjunktur och pessimistiska hushåll som skapar lägre försäljning.

Lägre framtidstro på främst försäljningen inom såväl butiker som e-handel bidrog till att Framtidsindikatorn minskade i januari.
Men faktum är att även förväntningarna på lönsamhet och kring antalet anställda fallit under månaden.

För detaljhandeln som helhet gäller att alla delkomponenter i framtidsindikatorn sjunker.
– Framtidsindikatorn för butikerna minskade i januari jämfört med månaden innan. De första månaderna tillhör normalt sett årets sämsta försäljningsmånader och när hushållen dessutom är dystra är det inte förvånande att handlarna är oroliga – inte minst sett till att framtidsindikatorn i december var lägre än tidigare år, säger Karin Johansson, vd för Svensk handel.

–Noterbart är att även e-handeln utvecklades svagt under perioden. Jämfört med januari förra året är det framförallt på lönsamhetssidan som e-handlarna har lägre framtidsförväntningar än tidigare, säger Karin Johansson.

Skillnaden mellan handelns olika delar är fortsatt stor. Sällanköpshandeln visar en framtidsindikator på 84,1 medan dagligvaruhandelns nivå är 94,2 och e-handelns 106,5där den neutrala nivån är 100.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil