”Här rivs för att få luft och ljus”, skrev Strindberg i dikten ”Esplanadsystemet”.
I Helsingborg ska det rivas för att få plats för sex.

Så många våningar högt blir nämligen det hus som ska byggas på den tomt på Tågaborg i Helsingborg där Ica nära Borgen nu finns.
Det har funnits planer tidigare på ett nybygge på tomten men de har blivit inhiberade av olika skäl.

Nu har emellertid K-fastigheter som äger fastigheten, ansökt om rivningslov och om bygglov för ett flerfamiljshus på sex våningar med byggstart 2023, rapporterar Helsingborgs dagblad på webben.
– Vi hoppas förstås så tidigt som möjligt under 2023 men allt hänger på handläggningen av ärendet säger bolagets kommunikationschef Anders Antonson till tidningen. 

I den nya fastigheten ska det finnas en affärslokal med 470 kvadratmeter säljyta och där ser K-fastigheter gärna en butik precis som nu.
– Vi ser gärna att det blir en butik där. Hur Ica tänker sig får de svara på. Det är Icas fastighetsbolag som vi förhandlar med och de hyr i sin tur ut till en handlare, säger Anders Antonsson. 

Ica framför i ett mejlsvar till hd.se att avsikten är en butik i den nya byggnaden med samma handlare som nu och att diskussioner pågår om en tillfällig lösning under byggperioden.