Ica fastigheter har nu ingått avtal och tillträtt Alecta fastigheters 50-procentiga andel av det samägda bolaget Långeberga logistik AB.
Ica har kunnat göra det genom att utnyttja en återköpsoption.

– Förvärvet ger Ica fastigheter ensam rådighet över fastigheten och Ica fastigheter kan därmed på ett mer snabbfotat sätt möjliggöra utvecklingen av Icas största logistikfastighet, skriver man i en pressrelease. 
Ica fastigheter och Alecta fastigheter samäger alltjämt Ancore fastigheter tillsammans.

Långeberga logistik omfattar drygt 105 600 kvadratmeter och fastighetsvärdet uppgår till drygt 2,3 miljarder kronor 2022.
– Långeberga har genom sin betydelse för Ica-gruppens verksamhet redovisats som ett dotterbolag med ett minoritetsintresse vilket innebär att förvärvet av minoritetens aktier får en begränsad effekt på Ica-gruppens finansiella ställning och resultat, påpekar Ica.