Annons

Sveriges bästa magazine sedan 2002.

Dela artikeln på:

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på facebook
Facebook
Dela på email
E-post

Jämtland toppar ekorankning

Jämtlands flagga vajar i topp när det gäller ekologisk odling och bete. | Foto: Maria Näsström
Jämtland är i topp när det gäller andel av jordbruksmarken som används för ekologisk odling och bete. I botten återfinns Skåne, konstaterar Krav.

Förra året användes 19 procent av landets jordbruksmark till ekologisk odling och bete. Högst andel i landet har Jämtland med 36 procent medan Skåne är i botten med sina knappt 8 procent, visar Kravs sammanställning av Sveriges 21 län.

– Tre län i landet klarar redan Sveriges mål att 30 procent av jordbruksmarken ska brukas ekologiskt 2030. I övriga landet måste andelen öka, både för att minska klimatpåverkan och för att öka den biologiska mångfalden, anser Anita Falkenek, vd för hållbarhetsmärkningen Krav.

Andelen ekologiskt brukad mark varierar kraftigt i landet, enligt ny statistik från Jordbruksverket.
Jämtland, Värmland och Gävleborg har alla över 30 procent ekologisk åker- och betesmark, medan Dalarna ligger nära med 29 procent och ytterligare 2,3 procent under omställning.

I övriga län varierar andelen från knappt 8 procent i Skåne till 25 procent i Västra Götaland och Östergötland.
Cirka 70 procent av den ekologiska odlingen i Sverige är Krav-certifierad. Det innebär bland annat att det ställs extra krav på effektivt näringsutnyttjande, på åtgärder för att motverka övergödning och striktare reglering av tungmetaller. Dessutom ställs en lång rad krav för att minska klimatpåverkan, som användning av förnybar energi och odlingsmetoder som minskar utsläppen av växthusgaser.

– Kravbönder tar ett särskilt stort ansvar för att skapa ett långsiktigt hållbart jordbruk, där livsmedel produceras med metoder som minskar klimatpåverkan och mängden kemikalier i miljön samt gynnar artrikedomen. Det är utmaningar som forskare anser är mycket viktiga att tackla, anser Anita Falkenek.

I hela Sverige brukades 19 procent av den totala åker- och betesmarken ekologiskt 2019. Sveriges mål är att andelen ska vara 30 procent år 2030.
I slutet av maj offentliggjorde EU-kommissionen en ny strategi där ett av målen är att minst 25 procent av jordbruksarealen ska vara ekologisk 2030. Österrike ligger bäst till inom EU med en andel på 24 procent år 2018.

Dela artikeln på:

Dela på linkedin
LinkedIn

Senaste nytt.

Presenteras av

Annons

Video

VIDEO: Kreativa lösningar

En Sibylla-handlare laddar en drönare med snabbmat. Ett konditori tillverkar ”dassrullar”. I Corona-krisens spår flödar samtidigt kreativiteten.

powered by Typeform

Annons

Annons

Annons

Anmäl dig till branschens bästa

powered by Typeform

08 – 121 514 56

info@butikstrender.se

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil

Dela oss på

Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
E-Post

Ursäkta att det går långsamt...

VI VÄXER

och arbetar ständigt med att göra er upplevelse bättre och snabbare.