Klimatmål validerade av SBT initiative

Foto Pressbild
Lantmännen Cerealia har fått sina ambitiösa klimatmål validerade av Science Based Targets initiative (SBTi). Företaget arbetar aktivt för att minska utsläppen från både den egna verksamheten och inköpta varor och tjänster i linje med Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen.

Detta är ett viktigt steg i deras långsiktiga arbete för en hållbar livsmedelsproduktion. Med bas i spannmål från lokala åkrar erbjuder Lantmännen Cerealia livsmedel till konsumenter, industri- och foodservicekunder över hela Norden. Klimatfrågan är central för företaget, inte minst eftersom deras verksamhet är beroende av ett livskraftigt lantbruk med goda skördar.

Martin Thilander, Managing Director för Lantmännen Cerealia Sverige | Foto Pressbild

– Vårt erbjudande är avhängigt ett livskraftigt lantbruk med goda skördar. Det är därför naturligt för oss att konstant verka för att minska vår klimatpåverkan. Vi är glada över att vara en del av SBTi, då det ger alla i branschen en gemensam referensram och målbild. Nu fortsätter vårt kontinuerliga arbete med att minska utsläppen i hela värdekedjan, säger Martin Thilander, Managing Director för Lantmännen Cerealia Sverige.
Lantmännen Cerealia har förbundit sig att minska sina utsläpp i Scope 1 och 2 med 42% till 2030 från basåret 2021. Under samma period ska utsläppen från specifika kategorier i Scope 3 minskas med 25%. Dessutom har företaget fått sitt FLAG-mål (Forest, Land & Agriculture) godkänt, med målet att reducera landbaserade utsläpp med 30,3% från basåret 2021.
– Vid produktion av livsmedel är utsläpp relaterade till markanvändning en betydande del. Odlingsledet är således centralt; både för att säkerställa näringsrika livsmedel och för att tackla dagens klimatutmaningar. Här har vi som en del av Lantmännen en unik position och möjlighet att göra skillnad för hela värdekedjan, berättar Linnea Heiskala, Head of Sustainability, Lantmännen Cerealia.

Linnea Heiskala, Head of Sustainability, Lantmännen Cerealia | Foto Pressbild

Fokus på hållbarhet och innovation
Lantmännen Cerealia har sedan 2015 erbjudit livsmedel med lägre klimatpåverkan genom sitt odlingsprogram Klimat & Natur. Programmet introducerar kontinuerligt klimatreducerande åtgärder i odlingsledet, där lantbrukare får merbetalning för att täcka ökade kostnader. Detta är ett viktigt initiativ för att skapa långsiktiga förändringar inom lantbruket.
– Enskilda företags klimatmål är bra i sig, men verklig skillnad kommer från att ha ett bredare perspektiv och att arbeta i partnerskap i värdekedjan. Vi är därför glada att SBTi växer så att hela branschen får en gemensam referensram och målsättning, säger Linnea Heiskala.

Fakta om Lantmännen Cerealias klimatmål
Energi & industri: Lantmännen Cerealia åtar sig att minska sina utsläpp av växthusgaser relaterade till Scope 1 och 2 med 42% senast år 2030, jämfört med basår 2021. De åtar sig också att minska utsläppen av växthusgaser relaterat till Scope 3 från inköpta varor och tjänster, kapitalvaror, bränsle- och energirelaterade aktiviteter, transporter och distribution bakåt i värdekedjan, verksamhetsavfall och tjänsteresor med 25%.

FLAG (Forest, Land & Agriculture): Lantmännen Cerealia åtar sig att minska utsläpp av växthusgaser relaterade till skog- och markanvändning samt jordbruk med 30,3% senast 2030 jämfört med basår 2021. De åtar sig också att inte medverka till att någon avskogning sker på grund av inköp av råvaror eller ingredienser som är kopplade till avskogning, med måldatum satt till 31 december 2025.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil