Kraftig resultatförbättring och rekordomsättning

Foto Pressbild
Trots ekonomiska och geopolitiska utmaningar under det gångna året redovisar Norrmejerier en betydande resultatförbättring och en rekordomsättning för 2023. Genom kostnadsbesparingar och strategiska åtgärder stärker företaget sin ekonomiska stabilitet och bidrar till en hållbar framtid för de norrländska mjölkbönderna.

Norrmejerier rapporterar en positiv årsresultat för 2023 på över 15 miljoner kronor, vilket innebär en imponerande förbättring med 39 miljoner kronor jämfört med föregående år. Trots turbulens på den globala arenan kunde Norrmejerier nå en totalomsättning på 2 246 miljoner kronor, vilket markerar en rekordomsättning och stärker företagets finansiella ställning.

VD Gerhard Bley uttrycker sin tillfredsställelse över företagets förmåga att anpassa sig till rådande marknadsförhållanden och fokusera på effektivisering. Genom strategiska beslut och kostnadsbesparande åtgärder, inklusive avvecklingen av Luleå mejeri och ett omfattande besparingsprogram, har Norrmejerier lyckats förbättra sitt resultat avsevärt.

Trots ökade kostnader och marknadspress har Norrmejerier höjt ersättningen till mjölkbönderna till rekordnivåer. Även om styrelsen föreslår en vinstdelning i form av en insatsemission och ränta på insatt kapital, påpekar man att mjölkbönderna fortfarande står inför utmaningar som höga räntor och stigande foderpriser.

Under 2023 tog Norrmejerier stora steg mot att minska sin klimatpåverkan genom initiativ som minskad energi- och vattenanvändning samt optimering av transporter. Företaget fortsätter även sin satsning på innovation inom mejeriprodukter, med lanseringen av Norrlogisk, en mellanmjölk med minskat klimatavtryck.

Inför 2024 har Norrmejerier fastställt tre huvudsakliga strategiska områden: lönsam tillväxt genom starka varumärken, effektivisering av produktion och logistik samt optimering av råvaruflödena. Målet är att fortsätta sin tillväxt och förbättra lönsamheten för de norrländska mjölkbönderna.

Slutsats:
Norrmejerier presenterar ett imponerande årsbokslut för 2023, med en betydande resultatförbättring och rekordomsättning. Trots utmaningar på den globala arenan har företaget genomfört strategiska åtgärder för att stärka sin ekonomiska stabilitet och bidra till en hållbar framtid för de norrländska mjölkbönderna. Med fokus på lönsam tillväxt, effektivisering och hållbarhet är Norrmejerier väl positionerat för fortsatt framgång under kommande år.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil