Lidl-bygge ännu inte avgjort

Denna vecka hamnar Lidls planer på att bygga i Karlstad på politikernas bord igen. Lidl har efter två år inte fått bygglov och nu anser man att det beslut som föreslås saknar laglig grund.

Denna vecka får stadsbyggnadsnämnden i Karlstad ännu en gång ta ställning till Lidls ansökan om bygglov för två tomter.
Lidl äger den ena tomten och har tomträtten till den andra och båda tomterna är idag öde.

För ett decennium(!) sedan fick Lidl bygglov för en butik på den aktuella platsen men bygget blev då av olika anledningar inte av.
I december 2017 förnyade kedjan sin ansökan men blev inte överens med kommunen.

Lidl vill bygga en butik i ett plan medan kommunen vill ha en mer stadsliknande bebyggelse på tomterna vilka ligger nära Stadsträdgården.
Kommunen vill se en butik i ett hus med flera våningar bostäder istället för det alternativ Lidl föredrar.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i december 2019 att upphäva detaljplanen för området, vilket butikskedjan överklagat till mark- och miljödomstolen.
Nu vill kommunförvaltningen att bygglovsansökan ska förklaras vilande tills beslutet om upphävd detaljplan vunnit laga kraft.

Ett sådant beslut saknar laglig grund menar Lidl som hänvisar till plan- och bygglagen som säger att et bygglovsärende ska avgöras utan dröjsmål om nämnden inte avslutat planändringsarbete inom två år, en respit som Lidl påpekar gick ut 22 december 2019.
Nästa kapitel i denna historia skrivs av politikerna i Karlstad denna vecka – men avgörs rimligen inte då.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil