Minska matsvinn med smart teknik

Foto Pressbild
Matsvinnet är ett globalt problem där mer än en tredjedel av den mat som produceras i världen går förlorad längs försörjningskedjan. TCS Research utforskar potentialen i att använda digital tvillingteknik för att mäta och uppskatta matvarors färskhet i realtid, med målet att minska matsvinnet.

Realtidsövervakning av livsmedelskvalitet anses vara en hållbar lösning som kan gynna alla led i livsmedelsförsörjningskedjan, från producent till konsument. TCS håller på att utveckla en integrerad digital plattform som möjliggör uppskattning och förutsägelse av livsmedelskvalitet, vilket ger intressenter möjlighet att dynamiskt fatta beslut för att minska matsvinnet och bevara kvaliteten på maten.

En betydande del av det globala matsvinnet inträffar i olika delar av försörjningskedjan på grund av osäkerheter i efterfrågan och utbud, tidsfördröjningar och förändringar i miljöförhållanden. Detta leder till årliga ekonomiska förluster på cirka 1 200 miljarder USD och en miljöpåverkan som motsvarar åtta procent av de globala växthusgasutsläppen.

TCS:s plattform för att övervaka livsmedelskvalitet i realtid bygger på en samling av IoT-sensorer som kan mäta olika parametrar och analysera data via molnet. Plattformen simulerar miljöförhållanden för livsmedel i fält, under lagring och transport för att möjliggöra förändringar som ökar hållbarheten och minskar matsvinnet.

Dessutom kan plattformen användas för att förutsäga mognadstiden för klimatfrukter och optimera prisstrategier baserat på kvalitetsgradering i realtid.

Genom att erbjuda dynamiska beslutsstödsverktyg och realtidsövervakning av livsmedelskvalitet kan TCS:s plattform bidra till att bygga hållbara försörjningskedjor och minska matsvinnet på global nivå.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil