Den gotländska livsmedelsproduktionen omsätter 2 miljarder kronor om året och innefattar 1 500 företag.
Med Gotlandsbolagets förslag på en 30-procentig höjning av biljettpriserna riskeras företagen att läggas ned, den gotländska matproduktionen minska och jobb förloras, skriver Anders Nypelius, LRF-ordförande på Gotland, i en debattartikel i Di.

”Med tanke på att 80 procent av livsmedelsproduktionen skeppas till fastlandet, i första hand Stockholm och Mälardalsområdet, kommer även tillgången till svenska livsmedel i butikerna att drastiskt minska”, konstaterar LRF-basen.

”Nu riskerar vi få en ny prischock. Gotlandsbolaget har aviserat en 30-procentig ökning av priset för frakt och resor. Detta på grund av händelser i omvärlden, men inget som drabbar andra företagare än de som är verksamma på Gotland”.

Resultatet av om denna prishöjning blir verklighet blir ”en okontrollerad avveckling av öns livsmedelsproducenter att bli en realitet, tvärt emot vad politiker på lokal, regional och nationell nivå slagit fast”. 

Nypelius och LRF kräver nu att staten och regeringen tar ett helhetsgrepp och tar sitt ansvar för hela landet och för att alla företag ska få likvärdiga möjligheter att utvecklas.