Skördearbetet runt om i landet är ansträngt på grund av det ostadiga vädret. Risken för nedklassning av spannmål ökar för varje dag, skriver ja.se.

– Det går inte att ändra på vädret, men genom att hålla tidig kommunikation med uppköpare av spannmål går det att underlätta för att bibehålla en så smidig flödesprocess som möjligt, säger Mats Jönsson, vice vd och spannmålschef hos Swedish Agro.

Regnet och inte minst det ostadiga vädret gör skördearbetet svårt, menar han.
– Skördearbetet blir väldigt hackigt. Det regnar i princip överallt i landet, då blir det stop and go och man tar de chanser som ges till att skörda. Och när det går att skörda, även om det är höga vattenhalter så kör man för att rädda det som räddas kan, säger Mats Jönsson.

Det här kan i värsta fall leda till mögelbildningar ute i fälten och att vete och råg blir så påverkade av vädret och nederbörden att det inte går att sälja som kvarnvara för produkter för människor, är beskedet.

I värsta fall kan 15-20 procent av skörden drabbas på olika sätt, säger Mats Jönsson.