Svensk handel ser ökad optimism

Sofia Larsen, vd för Svensk handel | Foto Pressbild
Inflationens nedgång och indikationer på en stabiliserad räntesituation har skapat en ljusare inledning på 2024 för den svenska handeln. Trots ökad optimism kvarstår försiktighet inom sällanköpsvaruhandeln och e-handeln.

Handeln i Sverige har mött en positivare början på 2024, med ökande optimism enligt Svensk Handels handelsbarometer för januari. Den sällanköpsvaruhandeln leder an, följt av ökad aktivitet inom e-handel och partihandel. Detta markerar en vändpunkt från den tidigare pressade situationen för branschen.

Uppsving för butikshandeln
Färsk statistik visar att butikshandeln har fått ett betydande uppsving. Detta är ett positivt tecken på att konsumtionen ökar, särskilt inom kategorin sällanköpsvaror. Återhämtningen inom handeln kan vara ett resultat av minskad inflation och en förväntad stabilisering av ränteläget.

E-handel och partihandel i framkant
Även e-handel och partihandel har noterat en uppåtgående trend under de senaste månaderna. Den ökande efterfrågan på onlinehandel och partiprodukter speglar förändrade konsumentbeteenden och en ökad öppenhet för olika inköpskanaler.

Fortsatt försiktighet bland handlare
Trots de positiva indikationerna för branschen förblir svenska handlare försiktiga om de kommande månaderna. Oro kring antalet anställda, lönsamhet och försäljning präglar fortfarande handlarnas syn på närmaste framtid. Detta avspeglar den osäkerhet och påverkan som handeln har känt av under de senaste turbulenta åren.

Optimism i en osäker värld
Svensk Handels VD, Sofia Larsen, uttrycker glädje över att handeln ser ut att återhämta sig. Samtidigt påpekar hon branschens pågående utmaningar och den långsiktiga påverkan av tidigare svårigheter. Ökad optimism bland handlare kan vara en positiv signal för ekonomin, men försiktighet krävs fortfarande i den nuvarande osäkra världssituationen.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil