Svenska livsmedelsföretag kämpar ekonomiskt

Carl Eckerdal, Chefekonom Livsmedelsforetagen | Foto Pressbild
Livsmedelsförsäljningen i Sverige minskar kraftigt medan kostnaderna ökar, enligt Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för Q1 2023. Nio av tio företag har inte uppnått kostnadsökningstäckning och många planerar att minska sin personal under Q2.

Livsmedelspriserna kan förväntas stabiliseras om kostnadsökningarna avstannar, men producenterna står fortfarande inför utmaningar. Analytikernas förväntningar på livsmedelspriserna baserade på råvarubörser är inte nödvändigtvis korrekta, eftersom det finns många andra kostnader för företagen. Svenska livsmedelsföretags försäljning minskar som aldrig förr, med nio av tio företag som inte uppnår kostnadsökningstäckning, enligt Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för Q1 2023. Kostnaderna fortsätter att öka samtidigt som försäljningsvolymerna minskar, vilket leder till att vart tredje företag minskar sin personal och hälften av dem planerar att göra detsamma under Q2. Priserna på livsmedel kan förväntas stabiliseras inom 3-6 månader, men endast om kostnadsökningarna på råvaror och energi avstannar under Q2. Analytiker har dock flaggat för en vändning av livsmedelspriserna, men rapporten visar att det fortfarande finns utmaningar för producenterna.

Lägsta värdet någonsin
Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för Q1 2023 visar att svenska livsmedelsföretag går igenom en av de tuffaste kostnadskriserna någonsin, med stigande kostnader för råvaror, energi och transporttjänster under Q1. Med en volymutveckling som når det lägsta värdet någonsin på indexet 28, är försäljningen mycket svag, vilket innebär att 43 procent av företagen har sämre resultat än vad man förväntade sig under Q4 2022.

I rapporten framgår det också att nio av tio företag inte uppnår kostnadsökningstäckning, vilket innebär att många företag planerar att minska sin personal under Q2. För att stabilisera livsmedelspriserna, bör kostnadsökningarna på råvaror och energi avstanna under Q2, vilket skulle vara det första steget i rätt riktning. Men rapporten visar att producenterna står inför utmaningar när det gäller kostnaderna och att det fortfarande är för tidigt att förutse en vändning av livsmedelspriserna.

Möta högre kostnader
Enligt Livsmedelsföretagens chefsekonom, Carl Eckerdal, är analytikernas förväntningar på livsmedelspriserna baserade på prognoser för råvarubörser, men rapporten visar att detta inte nödvändigtvis är korrekt. Råvaror är bara en av många kostnader för företagen, och många av dem är bundna till långa terminskontrakt. Således kan producenterna fortfarande möta högre kostnader än vad analytiker förväntar sig, och producenternas verklighet är svårare än vad man kan förutspå utifrån enskilda råvarubörser och dagsfärska spotpriser.

Med det sagt är det fortfarande möjligt att livsmedelspriserna kan stabiliseras inom 3-6 månader, men först efter att kostnaderna har avstannat. Rapporten visar att producenterna behöver återhämta sig från de förluster som de har upplevt under pandemin och dess effekter på global handel och efterfrågan. Det finns också andra faktorer som kan påverka priserna på livsmedel, som torka, översvämningar och skadedjur, som kan ha en direkt inverkan på skörden och därmed på tillgången. Dessutom kan politiska beslut och regleringar också ha en inverkan på livsmedelspriserna, såsom subventioner och tullar. För att upprätthålla stabilitet på livsmedelsmarknaden är det viktigt att ha en balanserad och hållbar politik som tar hänsyn till alla dessa faktorer.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil