Coop, Volvo och ett transportföretag gör nu ett nytt test med ellastbilar på längre sträckor, som ett led i arbetet att ta Coop mot fossilfria transporter, skriver företaget.

Coop arbetar för att ställa om samtliga transporter till fossilfria bränslen. En stor del är klart i och med att mer än 30 procent av Coops transporter inom Sverige går på det eldrivna Coop-tåg. Därtill kör flera transportörer med förnybar diesel, summerar Coop utvecklingen hittills.

”Men jobb kvarstår. Transporter med lätta och tunga lastbilar behöver gå över till eldrift, förnybara drivmedel eller vätgas. Hur den mixen ska se ut kommer att formas de närmaste åren”, konstaterar man.

Det är Coops transportör som kör i södra Sverige som tillsammans med Volvo testkör riktigt tunga lastbilar på el. Det handlar om elektriska lastbilar som vid full last väger närmare 50 ton (lastvikt 27 ton).

Testet genomförs genom att dryck hämtas i Falkenberg och transporteras till Malmö. Det är en sträcka på 34 mil där lastbilarna går på fossilfri el.