E-handeln med mat ökar stabilt

Efter att stillsamt puttrat på i en långsam ökningstakt har e-mathandeln stegrat och vi ligger så att säga tre år före kurvan om den fortsatt som tidigare.| Foto av Negative Space
E-handeln med mat kan se framtiden an med tillförsikt, konstaterar HUI Research som fått se handeln växa oanat mycket så här långt under coronakrisen.

Hade utvecklingen av e-mathandeln fortsatt i samma takt som tidigare hade vi nått de nivåer e-handeln hade i april och maj 2020 först om nästa tre år.
Det konstaterar HUI Research i en färsk analys av e-mathandeln under coronakrisen.

Efter att stillsamt puttrat på i en långsam ökningstakt har e-mathandeln stegrat och vi ligger så att säga tre år före kurvan om den fortsatt som tidigare.
I vad mån man kan dra slutsatser är oklart, säger HUI Research och hänvisar till att ökningen även beror på inbromsningen hos restauranger, hotell, mässor, gymnasieskolor och andra enheter.

– I och med att mycket av matkonsumtionen istället sker i hemmen förflyttas matinköpen till dagligvaruhandeln. Utöver tillströmningen av kunder upplever också dagligvaruhandeln ett förändrat konsumentbeteende, påpekar HUI Research.
– Många vill undvika fysiska butiker och väljer att handla mat på nätet istället, vilket gett en kraftig tillväxt för dagligvaruhandelns e-handel.

Bland annat har äldre konsumenter i mycket högre utsträckning börjat e-handla mat. Enligt E-barometern från Postnord har andelen äldre konsumenter (65-79 år) som handlat mat på nätet ökat från 9 respektive 4 procent i januari och februari till 21 procent i mars.

E-handelns tillväxt är så pass stark att det innebär att matförsäljningen på nätet sannolikt hoppar flera år in i framtiden, konstaterar institutet.
– E-handeln med mat är hetare än någonsin. Snittkvittona har ökat och tillströmningen av nya kunder likaså. Marknadens aktörer gör allt för att utveckla e-handelserbjudandet för att på kort sikt kunna möta den ökade efterfrågan, sammanfattar man och påpekar samtidigt att den snabba förändringar även ger en lång rad utmaningar.

Läs mer om den stegrande ökningen av e-mathandeln och dagligvaruhandelns utmaningar i nästa nummer av Butikstrender, nr 7/2020

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil