Få konkurser nu men i höst blir det många

Foto MostPhotos
Konkurserna fortsätter att minska i Sverige och är idag på de lägsta nivåerna på tio år. Men i sin nya rapport tror UC på en konkursvåg under hösten.

Trots ett instabilt ekonomiskt läge fortsätter konkurserna i Sverige att minska och är idag på de lägsta nivåerna på tio år. Det är endast inom handeln som konkurserna har ökat. 
Men till hösten väntar en konkursvåg, menar Johanna Blomé, ekonom på UC.

Trots skenande inflation och höjda räntor fortsätter landets konkurser att ligga på de lägsta nivåerna på tio år.
I jämförelse med juli i fjol har konkurserna minskat med 19 procent. Under juli 2021 var antalet konkurser 442, i år var antalet 357.

– Överlag tenderar konkurserna att minska under sommaren. Men den trend vi ser i år sticker ut, då konkurser ligger på rekordlåga nivåer även i jämförelse med juli månad under tidigare år, menar Johanna Blomé.

Handeln utgör ett undantag. Inom partihandeln har konkurserna ökat med 23 procent och inom detaljhandeln har konkurserna ökat med 3 procent.
Inom partihandeln har trenden varit genomgående under året, då konkurserna totalt sett under 2022 har ökat med 8 procent i jämförelse med samma period 2021.

– Inom handeln ser vi delvis en normalisering av läget i jämförelse med innan pandemin, då konsumenten har återgått till att köpa färre prylar och ökat konsumtionen av tjänster och resor. Samtidigt så är det tydligt i Konjunkturinstitutets (KI) mätningar att konsumenternas förtroende för ekonomin framåt är fortsatt rekordlågt, säger Johanna Blomé.

– Effekten av oroliga och mer kostnadsmedvetna konsumenter slår självklart mot handeln framförallt inom segment såsom sällanköpsvaror. Återförsäljare inom de lägre prissegmenten visar tvärtom på en positiv utveckling och det är mycket troligt att de kommer att vara vinnare även framöver när vi kommer att se en inbromsning av ekonomin, tillägger Blomé.

Konkurserna har hittills i år minskat inom åtta av de tio branscher som ingår i UCs statistik. Detta inkluderar även tidigare krisdrabbade branscher såsom hotell och restaurang som under juli månad minskade med 2 procent från samma period i fjol.

Konkurserna inom transportsektorn minskade med hela 69 procent – och ligger hittills i år på det lägsta antalet på fem år.

– Men det är bara en tidsfråga tills verkligheten kommer att komma ikapp. Att samtliga storbanker nu sedan föregående vecka har höjt räntan, tillsammans med fortsatt rekordhög inflation och en devalvering av kronan ger tydliga indikatorer på att en kommande inbromsning av ekonomin kommer att ske till hösten – med ökade konkurser inom många branscher till följd, avslutar Johanna Blomé.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil