I tre år har en strid rasat mellan TV4 och Konsumentombudsmannen KO kring huruvida TV4:s reklam för Triss ska ses som den reklam det är eller som ett vanligt nyhetsinslag.
TV4 hävdar nämligen att de årliga drygt 300 inslag kring Triss och Trisskrap i Nyhetsmorgon i kanalen är motiverade av nyhetsskäl och därmed nyhetsinslag och inte reklam.

Samtidigt anges ”nyhetsbevakningen” grundas i ett avtal mellan TV4 och Svenska spel, vilket enligt branschtidningen Resumé kan värderas till cirka 140 miljoner kr om året.

Nu har den juridiska tvisten gått vidare och nått ett utslag i en högre instans, Patent- och marknadsöverdomstolen, vilken slår fast att KO inte har rätt att se det aktuella avtalet mellan TV4 och Svenska spel.

Beslutet från domstolen anses nu få stor betydelse för KO:s möjligheter att granska spelbranschen och dess arbetsmetoder ytterligare, men samtidigt underlätta för Svenska spel och övriga.