När Systembolaget redovisar försäljningen under årets andra kvartalet landar den på 10,015 miljarder kr, vilket är en knapp procent lägre än motsvarande period 2021.
Vinsten landar på 130 miljoner kr och det är minus 10 procent i samma tidsjämförelse.

Systembolaget hänvisar till ett mer ansträngt läge hos distributörer och transportörer inför midsommarhelgen men mer allmänt till att vad vi nu ser är en återgång till mer normala konsumtionsmönster efter pandemin.

– Under första halvåret har vi också satsat aktivt på att ytterligare stärka kundmötet i våra butiker och samtidigt förstärka den digitala servicen över hela landet. Vi är också mycket glada över att appen Måttfull, som ska bidra till ökad hälsa, fortsätter att få fler användare, kommenterar Systembolagets vd Ann Carlsson Meyer.– Systembolagets något minskade försäljning under andra kvartalet kan i huvudsak förklaras av en återgång till mer normala konsumtionsmönster men dämpades av att påskförsäljningen inföll i april i år och i mars 2021. Rörelseresultatet kom in lägre (-15 miljoner kr) drivet av lägre bruttoresultat men också högre kostnader för butik och e-handel, säger Merlin Poljak, ekonomidirektör hos Systembolaget.