Apoteas vd Pär Svärdson ifrågasätter reglerna om karantän i anslutning till Covid-19-situationen. Den kan göra mer skada än nytta, hävdar han.

Nätapoteket Apoteas vd Pär Svärdson anser att man bör ompröva rekommendationen att stanna hemma om en familjemedlem är sjuk i covid-19.
Svärdson frågar sig om det inte kan vara så att regeln gör mer skada än nytta.

Liksom andra företag arbetar Apotea i situationen att anställda som är friska måste vara hemma om någon i deras familj testat positivt.
– Jag är inte läkare eller smittskyddsexpert men jag tycker absolut att man borde undersöka om den här åtgärden verkligen är så effektiv. Det kan ju till och med vara så att du löper större risk att smittas om du är hemma med ditt barn än om du är på jobbet, säger Pär Svärdson till svd.se.

Problemen drabbar dessutom hela vårdsektorn, anser han.
– Det är inte bara vi som drabbas. Hela sjukvården har svårt med bemanningen när anställda som själva känner sig friska måste stanna hemma, säger Svärdson.

Hos Apotea är huvudregeln att de anställda ska vara på plats och inte arbeta hemifrån även i de fall där det är möjligt.
– Vi har istället valt att testa alla anställda varje morgon. Sedan gäller naturligtvis att om du känner dig sjuk så ska du stanna hemma, säger Svärdson.