Han vittnar om en verklighet präglad av ökande våld och hot i butiksmiljön. Inte bara har personalen utsatts för grova stölder, utan en medarbetare blev också knivskuren i samband med ett rån förra året.

Trots den ökande brottsligheten är Johansson skeptisk till att införa åtgärder som väktare för att övervaka kundernas in- och utgångar. Han argumenterar för att ökad öppenhet i samhället är en mer effektiv metod för att minska brottsligheten.

Börje Johansson delar sin övertygelse om att mer staket och ökad övervakning inte är lösningen. Istället argumenterar han för att ett öppnare samhälle kan leda till minskad kriminalitet och framhäver vikten av att skydda medarbetarna.

Trots de hotfulla situationerna är Johansson själv sällan rädd. Han står stark i sin övertygelse om att fokuset bör ligga på att skydda de anställda och skapandet av ett tryggare arbetsklimat.