Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 4,0 procent under maj 2022, jämfört med samma månad 2021, enligt branschorganisationen Svensk dagligvaruhandels dagligvaruindex.

Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker har slagit igenom i konsumentledet och uppgick under månaden till 8,8 procent enligt SCB:s konsumentprisindex, vilket gör att den prisjusterade utvecklingen för dagligvaruhandeln kan estimeras till -4,8 procent.

– Prisutvecklingen på livsmedel fortsätter att vara hög. En prisutveckling för livsmedel på den här nivån har inte uppmätts på över 30 år. Det ger effekt även i konsumentled då dagligvaruhandeln nu möter konsumenter med en minskad köpkraft, inte enbart på grund av högre matpriser utan även på grund av högre boräntor och energipriser, konstaterar Karin Brynell som är vd för Svensk dagligvaruhandel.

Försäljningsutvecklingen i fysisk butik uppgick i maj till 6,1 procent jämfört med samma månad i fjol. 
Försäljningen i e-handeln minskade under månaden med 26,8 procent. 
Hemleverans minskade med 16,8 procent och upphämtning i butik med 36,3 procent. 

E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i maj till 4,5 procent, vilket är samma nivå som föregående månad.