Kronfågel går med i det nystartade och branschöverskridande initiativet ”Svenska plattformen för riskgrödor” för att bidra till en mer hållbar produktion av grödor som kan medföra risker kopplade till klimatförändringar och biologisk mångfald om de produceras på fel sätt, skriver företaget i en pressrelease. 

Kronfågel ställer krav på spårbarhet och ansvarsfull produktion men ser nu också positiva resultat från ett nytt internt foderprojekt där sojan i fodret har reducerats och ersätts med lokalt odlade grödor såsom bönor, påpekar man.

Sedan 2019 driver Kronfågels ägarbolag Scandi Standard ett strategiskt utvecklingsprojekt tillsammans med foderspecialister för att ta fram och testa nya fodermixer, där sojan har reducerats med lovande resultat och ersätts av lokalt odlade grödor. 
I Finland är fodertester redan igång i produktionsskala och under 2022 kommer även Kronfågel att testa nya fodermixar med en större andel lokalt producerat protein.– Soja är en av världens viktigaste grödor för produktion av vegetabiliskt protein. Men sojaodlingarna, framförallt i vissa geografier, har negativ påverkan bland annat den biologiska mångfalden, och sojan i fodret står för en betydande del av Kronfågels totala klimatpåverkan, säger Ida Ljungkvist, hållbarhetschef på Kronfågels ägarbolag Scandi Standard.