Missnöjet med livsmedelskontrollerna sägs ha varit långvarigt och stort och företag inom livsmedelskedjan är fortfarande missnöjda. Det gäller både inom handeln och inom produktionen.

Företag i livsmedelskedjan upplever ofta bristande likvärdighet och effektivitet i kontrollen som hinder för tillväx, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

I till exempel regeringens arbete med att uppdatera livsmedelsstrategin har många företag och näringslivsorganisationer framfört önskemål om en mer likvärdig kontroll och sänkta kostnader för kontroll.

Regeringen har därför nu utsett Magnus Oscarsson som särskild utredare för att se över kontroll, avgifter och finansiering i livsmedelskedjan.

Syftet är att göra det enklare för företagen vilket på sikt stärker konkurrenskraft och försörjningstrygghet.
– Med utredningen vill regeringen skapa verklig förenkling för företagen i livsmedelskedjan. För att nå livsmedelsstrategins mål om ökad livsmedelsproduktion är det avgörande att skapa goda förutsättningar för företagen, så att de kan växa och stärka sin lönsamhet. Där är regelförenklingar och administrativa lättnader en viktig del, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i en kommentar.