För femte månaden i rad höjs priset som Arlabönderna får betalt för sin mjölk. 
– Vi gör allt vi kan för att kompensera för det historiskt höga kostnadsläget på gårdarna, säger Arla Sveriges vd Kai Gyllström.

Priset som Arlabönderna får betalt för sin mjölk höjs i juli med 19,7 öre för både konventionell och ekologisk mjölk i Sverige. 
Det så kallade a contopriset för konventionell mjölk blir därmed 577,6 öre per kilo och 639,1 öre per kilo för ekologisk mjölk.

– Jag är glad över att vi kan höja mjölkpriset till våra ägare, mjölkbönderna, även i juli. Att ha en livsmedelsproduktion som fungerar i Sverige är extra viktigt när omvärlden är orolig, påpekar Kai Gyllström.

– Vi på Arla gör allt vi kan för att våra ägare ska kunna fortsätta driva sina gårdar, så att behoven av svenska basvaror som mjölk, smör, ost, fil och yoghurt kan tillgodoses, säger Kai Gyllström.A contopriset ligger närmast det löpande priset som Arlabönderna får utbetalt under året. Det kommuniceras varje månad.