”Naturbetesmarker är mycket viktiga”

93 procent av alla Krav-gårdarna med kor och får har naturbetesmark. | Foto: Pressbild
93 procent av alla Krav-certifierade gårdar med kor och får har någon typ av naturbetesmark där djuren går och betar, meddelar organisationen.

Jordbrukets naturbetesmarker tillhör våra allra mest artrika marker, och är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. 
Under 2021 hade hela 93 procent av alla Krav-certifierade gårdar med kor och får någon typ av naturbetesmark där djuren går och betar. 
På samtliga motsvarande djurgårdar i Sverige var andelen med naturbetesmark 81 procent.– Naturbetesmarker som betas är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. De flesta Krav-certifierade gårdar har sina djur betande på naturbetesmarker, och vår analys visar att merparten av Krav-märkt kött från får, kor och nötdjur bidrar till att bevara dessa marker. Dessutom vistas certifierade djur utomhus extra mycket jämfört med andra, säger Jonas Carlberg, affärsområdeschef för lantbruk hos hållbarhetsmärkningen.

I det moderna jordbruket blir arealen naturbetesmarker allt mindre. I dag återstår endast cirka 61 procent av de naturbetesmarker som fanns i Sverige 1950. 
För att behålla mångfalden av växter och djur på de naturbetesmarker som finns kvar, måste de fortsätta att betas – annars växer de igen, och då minskar artrikedomen, skriver Krav.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil