Nu är det att olagligt slänga olja

Arkivbild MostPhotos
De nya avfallsreglerna, som trädde i kraft den 1 januari, förbjuder privatpersoner att hälla olja i vasken. Detta innebär att det nu är olagligt och kan bestraffas med böter.

De nya avfallskraven som började gälla vid årsskiftet innefattar en skärpning för privatpersoner när det kommer till sopsortering. En av de mest betonade förändringarna är förbudet mot att slänga matolja i vasken. Överträdelse av detta förbud kan nu leda till böter. Bioavfall, där matavfall ingår, ska nu samlas och sorteras separat. Matoljan, som visat sig vara en stor bov i sammanhanget, klassificeras som olagligt avfall om den slängs i vasken. Konsekvenserna sträcker sig från stopp i rör till potentiella juridiska påföljder.

Rätt sätt att hantera matolja
Lars Westberg från Miva, ansvarig för kommunikation, ger riktlinjer för hanteringen av matolja. För stora mängder rekommenderas lämning på återvinningscentral. Mindre mängder kan hanteras genom att hällas i en tetra, som exempelvis en grädde- eller filförpackning, för att sedan slängas bland restavfallet i det gröna sopkärlet. Trots att det nu finns lagstadgade krav och eventuella påföljder för felaktig sopsortering, finns ingen officiell övervakning av privata hushåll. Varje individ bär ansvaret för att inte slänga olja i vasken. Hur den nya lagen kommer tillämpas i praktiken återstår att se.

Erika Fjelkner, renhållningschef på Nordvästra Skånes Renhållning, påpekar att det är en ny lag och att eventuella justeringar och förbättringar kommer att övervägas om det finns mer ändamålsenliga sätt att samla in matfett på. Den nya avfallslagen sätter fokus på individens ansvar och rätt sätt att hantera oljeprodukter, vilket förväntas ha positiva effekter på miljön och avloppssystemen.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil