Sportindex från branschorganisationen Svenskt sportforum visar att sporthandelns försäljning minskade med 0,6 procent första kvartalet 2023, vilket blir femte kvartalet i rad med negativ utveckling för sporthandeln. 
Men trots att hushållen dragit hårt i handbromsen gällande sin konsumtion syns inget omfattande försäljningstapp under inledningen av 2023, konstaterar man.

Under årets första två månader låg utvecklingen i sporthandeln på plus, dock sett till svaga jämförelsetal. Mars drog ned utvecklingen under kvartalet. Daniel Löfkvist, COO och Vice President på Stadium Group, kommenterar utvecklingen i Sportindex så här:

– Min bedömning är att det uteblivna försäljningstappet beror på den extremt annorlunda ekonomiska omvärld vi befinner oss i och en generellt ansträngd bransch med exempelvis höga lagernivåer, säger Daniel Löfkvist hos Stadium Group.
– Det har krävts kraftiga aktiveringar genom marknadsföring, kampanjer och reor vilket har gjort att försäljningsvolymen landat på en balanserad nivå jämfört med föregående år.

Nedgången i sporthandelns försäljning kan hänföras till de fysiska butikerna. För tredje kvartalet i rad uppvisar e-handeln bättre utvecklingstal än den fysiska handeln. 

Under årets första tre månader ökade e-handelsförsäljningen med närmare 6 procent jämfört med samma period föregående år.