Svensk handel ger budget ros och ris

Martin Kits | Foto Pressbild
Svensk handel välkomnar de krafttag regeringen vill ta mot inflationen men är kritisk till att man lämnar arbetsgivaravgifterna utan åtgärd.

Nu har den nya regeringen lämnat den ekonomiska vårpropositionen samt vårförändringsbudgeten till riksdagen. 
Svensk handel välkomnar krafttag för att komma till rätta med inflationen, men är starkt kritiska till att arbetsgivaravgifterna lämnas utan åtgärd.

– Vi delar givetvis regeringens ambition med att få ned inflationen. Den är destruktiv för ekonomin som helhet och inte minst för handeln som är beroende av import och att konsumenternas köpkraft är god. Handeln är en av de branscher som drabbas hårdast av rådande ekonomiska läge, säger Martin Kits som är chef för näringspolitik och opinionsbildning hos Svensk handel.

I vårbudgeten ger regeringen även 10 miljoner kronor till Konkurrensverket för att bland annat analysera konkurrenssituationen och pris- och kostnadsutvecklingen inom vissa branscher, däribland dagligvaruhandeln.

– Vi välkomnar ytterligare en översyn av priserna och konkurrenssituationen inom dagligvaruhandeln. Konkurrensverket har under det drygt senaste decenniet gjort två, där resultatet båda gångerna varit att konkurrensen fungerar väl. Vi förutsätter dock att kommande översyn omfattar hela livsmedelskedjan, från jord till bord, säger Martin Kits.

Något som däremot lyste med sin frånvaro i vårbudgeten var en sänkning av arbetsgivaravgifterna för unga, vilka höjdes 1 april. 
Svensk handel har varit starkt kritisk till att man i begynnelsen av en lågkonjunktur gör det än svårare för företag att anställa och kommer att fortsätta driva frågan.

– Att göra det dyrare att anställa i en lågkonjunktur är ett misstag. De 8 miljarder kr som denna ökning kostar för alla som anställer unga måste hämtas hem någonstans och risken är att det sker genom att färre anställs – inte minst i välfärden då 1,2 av de 8 miljarderna kommer att drabba kommuner och regioner. Dessutom skulle en sänkning av arbetsgivaravgifter bidra till att sänka inflationen, säger Martin Kits.

De utmanande tiderna medför också att mer pengar tilldelas Arbetsförmedlingen samt att mer resurser läggs på utbildning för vuxna.– Vi välkomnar åtgärderna för att skapa vägar till jobb genom ökad satsning på utbildning. För att minska effekterna av lågkonjunkturen, och för att hålla i gång ekonomi och konsumtionskraft, behöver arbetslösheten hållas i schack. Bättre matchning på arbetsmarknaden är dessutom en del av en välbehövlig strukturreform, säger Martin Kits. 

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil