Sportindex från branschorganisationen Svenskt sportforum visar att den totala försäljningen i sporthandeln minskade med 1,5 procent under andra kvartalet 2022, jämfört med motsvarande period föregående år. 

E-handeln har sedan årsskiftet haft en vikande trend med negativa utvecklingstal månad för månad. 
Utvecklingen med minus 16,5 procent under årets första tre månader följs upp av ett ännu kraftigare tapp nu på minus 17,4 procent under andra kvartalet. 

E-handelns andel av branschen landade på 15 procent, vilket är en tydlig nedgång jämfört med toppen på 20 procent under ett av coronapandemins värst drabbade kvartal. 
Det är högre än 10 procent vilket var andelen innan pandemin.

Försäljningen av skor ökade med 2,1 procent under andra kvartalet. Den kategori som bidrog mest till den positiva försäljningsutvecklingen är löpning som växte med 5,0 procent. 
Klädförsäljningen ökade med 2,8 procent under andra kvartalet. 

Försäljningen av utrustning minskade med 11,7 procent under andra kvartalet. Den viktiga vår- och sommarkategorin cykel stod för hela 39,4 procent av försäljningen och bidrar till att dra ned tillväxten med sitt minus på 5,3 procent.