Ökar marknadsandelar trots utmaningar

Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow | Foto Pressbild
Axfood redovisar ett fjärde kvartal med stark tillväxt och ökade marknadsandelar. Trots den utmanande ekonomiska tiden och förändrade konsumentbeteenden har företaget stärkt sin position inom alla marknadssegment.

Axfood presenterar en imponerande avslutning på året med ökad detaljhandelsomsättning och stadig tillväxt. Koncernchefen Klas Balkow kommenterar det positiva resultatet och betonar att Axfood, trots historiskt hög inflation och föränderliga konsumentbeteenden, har lyckats öka marknadsandelarna.

Över 80 Miljarder i Nettoomsättning
Under det fjärde kvartalet passerade Axfood för första gången 80 miljarder kronor i nettoomsättning. Detta representerar en närmare 9-procentig ökning jämfört med marknadens genomsnitt på 6 procent. Trots de högre jämförelsetalen visar Axfoods starka tillväxt och förmåga att anpassa sig till rådande ekonomiska utmaningar.

Framgångsberättelser från Varumärkena
Willys, med sitt unika koncept på marknaden, har fortsatt att attrahera kunder genom att erbjuda Sveriges billigaste matkasse, moderna butiker och ett brett sortiment. Trots den pågående utmanande perioden har Willys ökat marknadsandelarna genom god volymtillväxt och bibehållen lojalitet hos befintliga kunder.

Hemköp har också visat stark tillväxt och överträffat marknadens genomsnittliga tillväxt. Årets framgång förklaras av Hemköps kontinuerliga arbete med att modernisera butiksleden, satsningar på prisvärde och framsteg inom hållbarhetsområdet.

Stabil Utveckling för Snabbgross
Snabbgross, som verkar på en marknad med utmaningar för caféer och restauranger, har ändå visat en stabil utveckling. Flexibilitet och förmågan att anpassa erbjudandet har varit nyckelfaktorer för Snabbgross att bibehålla sin position trots de rådande utmaningarna inom branschen.

Framtidsutsikter och Framåtblick
Axfood ser optimistiskt på framtiden och fortsätter att investera i framtidssatsningar. De betonar att positiva effekter från pågående projekt, särskilt inom logistiken, kommer att märkas under 2024. Trots högre kostnader i alla led under året har Axfood kunnat bibehålla en stabil resultatutveckling.

Hållbarhet och Samhällsansvar
Under 2023 har Axfood upprätthållit en hög ambitionsnivå när det gäller hållbarhetsarbete. Företaget har tagit stora steg inom olika områden, inklusive erbjudandet av hållbara och hälsosamma produkter samt initierat en tvåårsperiod för omställning till förnyelsebara drivmedel för sina transporter.

Finansiella Resultat för Det Fjärde Kvartalet
Nettoomsättning: 20 769 Mkr (Ökning med 5,2 procent)
Detaljhandelsomsättning: 16 507 Mkr (Ökning med 8,7 procent)
Rörelseresultat: 744 Mkr (Inklusive jämförelsestörande poster om -71 Mkr)
Justerat rörelseresultat: 815 Mkr (Ökning med 11,0 procent)
Sammanfattning av Helåret 2023
Nettoomsättning: 81 111 Mkr (Ökning med 10,4 procent)
Detaljhandelsomsättning: 63 703 Mkr (Ökning med 14,3 procent)
Rörelseresultat: 3 353 Mkr (Inklusive jämförelsestörande poster om -249 Mkr)
Justerat rörelseresultat: 3 602 Mkr (Ökning med 11,5 procent)
Utsikter för 2024
Investeringar: Förväntas uppgå till 1 600-1 700 Mkr exklusive förvärv och nyttjanderättstillgångar.
Butiksetableringar: Planerar att etablera 10-15 nya butiker under 2024.
Axfoods starka avslutning på 2023 och deras fortsatta satsningar pekar på en organisation som inte bara anpassar sig till förändrade förutsättningar utan också driver innovation och tillväxt inom dagligvaruhandeln.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil