I en exceptionell tid med hög matprisinflation fortsätter Axfood att växa betydligt mer än marknaden, konstaterar Axfood. 
Förvärvet av Bergendahls Food, ett starkt kvartal för Willys och en kraftig återhämtning för Eurocash och Snabbgross har bidragit till den mycket starka försäljningstillväxten och det ökade resultatet.

– De senaste månaderna har vi gått mot en matprisinflation som närmat sig dubbelsiffriga tal. Utvecklingen vi ser är en konsekvens av en rad omvärldsfaktorer som coronapandemin, kriget i Ukraina, kraftigt ökade el- och drivmedelspriser, brist på råvaror och förpackningar samt störningar i transportsektorn. Omvärldssituationen påverkar hela varuförsörjningskedjan, från primärproduktionen till vår egen verksamhet, sammanfattar koncernchefen Klas Balkow årets andra kvartal.– Den extremt höga takten på prisökningarna från våra leverantörer har ännu inte helt reflekterats i konsumentpriserna. Vidare har efterfrågan på kampanjvaror ökat och det fortsatt höga kostnadsläget för bland annat el och drivmedel påverkat negativt, säger Balkow.

– Men tack vare vår mycket starka tillväxt i fysiska butiker, där Willys gynnas av rådande lågpristrend och av återgången i gränshandeln, samt ökade volymer av förvärvade Bergendahls Food redovisar vi ett högre resultat även detta kvartal. Dessutom bidrar avyttringen av Mat.se och en god kostnadskontroll i våra kedjor till den positiva resultatutvecklingen, avslutar Axfoods koncernchef.