Betydande minskning i volym för e-handeln

Foto MostPhotos
Svensk handels e-handelsindikator för december visar att svenska konsumenter e-handel från svenska företag sjönk 3 december under månaden.

Svensk handels E-handelsindikator för december månad visar att e-handelns omsättning, mätt i svenska konsumenters e-handel från enbart svenska aktörer, sjönk med 3 procent jämfört med samma månad föregående år.

Sett över hela julhandelsperioden november-december höll e-handeln nästan jämna steg med fjolåret sett till omsättning i löpande priser. 
Bakom dessa siffror döljer sig dock en betydande minskning i volymförsäljning. 

Trots ökade priser har handeln svårt att kompensera sig för inköpspriserna, som ökat ännu mer, i kombination med bland annat ökade energikostnader.

– Undantaget september har omsättningen i e-handeln minskat betydligt varje månad 2022 jämfört med samma månad 2021. Det rör sig om en bred nedgång som drabbar flertalet branscher. Ackumulerat över året har omsättningen, trots den höga inflationen, minskat med 11 procent. Vi kan därför med säkerhet säga att försäljningen i volym har minskat betydligt mer än så, säger Per Ljungberg, innovationschef hos Svensk handel.

För helåret 2022 blev utvecklingen dyster. Omsättningen i e-handeln minskade med 9 procent i Sverige och med 12 procent om e-handeln från utlandet också inkluderas. 

E-handelsindikatorn mäts i löpande priser men sett till prisökningarna på detaljhandelsvaror i storleksordningen 4-5 till 10-11 procent beroende på varukategori dras slutsatsen att volymförsäljningstappet blev betydligt större än så.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil