Nuverica grundades i maj 2022 efter att grundarteamet identifierat stora digitaliseringsbehov i hur livsmedelsföretag arbetar med närings-och hälsopåståenden.
I dagsläget är det mycket resurskrävande att tolka EU-direktiven kring livsmedelskommunikation som rör hälsa, vilket Nuverica ska ändra på enligt ett färskt pressmeddelande 

Nu står det klart att svenska livsmedelsföretaget Nicks samt internationella Paulig blir Nuvericas första pilotkunder. 
Stockholms stad ansluter dessutom som samarbetspartner och dessa tre aktörer spelar en viktig roll i utvecklingen av tjänsten. 

Nuverica grundades Carolin Solskär som är vd, bolagsbyggaren Hidden Dreams och näringsexperten Karin Jonsson.
Nu ska man utveckla en SaaS-tjänst som ska hjälpa livsmedelsföretag att enkelt räkna ut och förstå vilka närings-och hälsopåståenden de får göra om sina produkter. 

Arbetsprocessen är i dagsläget kantad av resurskrävande manuellt arbete och snåriga tolkningsutrymmen vilket tar mycket tid i anspråk och i värsta fall resulterar i att livsmedelsföretag avstår att kommunicera och positionera många fördelar med sina produkter. 

Det kan även leda till dyra omkostnader i de fall företagen inte lyckas kommunicera enligt regelverken. Vilket inte bara kan skada bolagets tillväxtpotential utan kan ge otillräcklig eller missvisande information till konsumenten, påpekar Carolin Solskär.