Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab utökar sina livsmedelsleveranser med fler elfordon. Redan idag används både Scanias helelektriska tunga lastbil samt laddhybrid i Stockholm. 
Dessa kompletteras nu med ett 64-tons ellastbils-ekipage för varutransporter i Göteborgsregionen, det första i sitt slag i Sverige.

Under flera år har Scania och Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab haft ett nära samarbete för att utveckla en fossilfri fordonsflotta. 
Dagab var 2021 först i Sverige med att ta Scanias helelektriska tunga lastbil i drift. Nu utökas samarbetet när ett 64 ton tungt ellastbils-ekipage för mattransporter – den första i sitt slag – tas i drift i Göteborgsregionen. 

Med den nya och helt utsläppsfria lastbilen tar Scania och Dagab därmed nästa steg för att med smart teknik för tunga kylda och frysta elektrifierade livsmedelstransporter minska klimat- och miljöpåverkan.

– Utsläppssnåla livsmedelsleveranser är nödvändigt för att sänka klimatbelastningen. När vi sätter in en ellastbil av den här storleken sänker vi utsläppen rejält och tar ytterligare ett steg mot helt fossilfria transporter och nettonollutsläpp senaste 2030, säger Helena Blom, transportchef på Dagab.

Ellastbilen har planerad driftstart hösten 2022.
– Vi hoppas kunna visa upp ekipaget på Elmias lastbilsmässa i slutet av augusti, säger Krister Kjellström, fordonsanvarig på Dagab.