”Flertal insatser för minskad miljöpåverkan”

”Flertal insatser för minskad miljöpåverkan”
Nu redovisar Lidl sitt hållbarhetsår 2020-2021 med en rad åtgärder. Foto: Pressbild Lidl
Lidl Sveriges arbete med att minska klimatavtryck och miljöpåverkan fortsätter på bred front, skriver företaget i sin nya hållbarhetsredovisning.

Lidl Sveriges arbete med att minska klimatavtryck och miljöpåverkan fortsätter på bred front, skriver företaget i sin nya hållbarhetsredovisning.

Bland årets höjdpunkter återfinns världens första klimatneutrala handelsbyggnad, 2144 ton mat som tagits vara på i arbetet för att minska matsvinn och 11,3 miljoner kronor som delats ut till projekt som påskyndar omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem.
Det skriver Lidl när man nu presenterar sin senaste hållbarhetsredovisning.

Under det gångna verksamhetsåret ökade Lidl Sverige sin omsättning till 13 250 MSEK, en ökning på 12,8 procent, utan att öka utsläppen per omsättningskrona. Samtidigt har arbetet med åtgärder för att fortsatt minska koldioxidutsläppen från verksamheten fortgått, sammanfattar företaget.

Arbetet omfattar energieffektivisering av butikerna och effektivare logistik såväl som minskat matsvinn och installation av solceller och laddstolpar.
Sedan 2016, när Lidl Sverige började mäta sina utsläpp, har utsläppen av växthusgaser minskat med 13 procent från driften av verksamheten samtidigt som dagligvarukedjan under samma period ökade omsättningen med 48 procent, rapporterar man.

Utsläppen som inte ännu reducerats från driften av den svenska verksamheten kompenseras för sedan 2016. Något som Lidl Sverige var först med, och fortfarande är ensamma om, skriver företaget.

– Vi är utmanare på den svenska livsmedelsmarknaden och vi har ett arbetssätt som gör att vi snabbt kan ställa om och anpassa oss. Vi har visat att det går att minska klimatpåverkan samtidigt som verksamheten växer och vi fortsätter vårt långsiktiga arbete, säger Bella Goldman, Lidl Sveriges varumärkes-, CSR- och kommunikationsdirektör.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil