Ica har hållit sin årsstämma

Ica-gruppen har hållit årsstämma den 31 maj 2022. | Foto MostPhotos
Ica-gruppen har hållit sin årsstämma. Den genomfördes 31 maj och ändrade bland annat bolagsordningen som en åtgärd relaterat till fusionen.

Ica-gruppen har hållit årsstämma den 31 maj 2022. Stämman fattade sedvanliga årsstämmobeslut, däribland beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören, val av styrelse och revisor samt fastställande av styrelse- och revisorsarvode.

I Ica-gruppens delårsrapport för första kvartalet 2022 kommunicerades en avsikt att fusionera Murgröna Holding AB (”Murgröna”) in i Ica-gruppen AB under 2022. 
Murgröna har genom tvångsinlösensförfarande erhållit förhandstillträde och äger samtliga aktier i Ica-gruppen. 

Ica-gruppen och Murgröna har idag beslutat att Ica-gruppen ska överta Murgrönas samtliga tillgångar och skulder genom en omvänd fusion i form av absorption. Fusionen förväntas verkställas under fjärde kvartalet 2022.
Årsstämman fattade även beslut om ändring av Ica-gruppens bolagsordning och sammanläggning av Ica-gruppens aktier som en förberedande åtgärd inför fusionen.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil