Livsmedelspolitiska rådets första möte

Livsmedelspolitiska rådet (Henrik Samuelsson saknas i bilden) | Foto Jakob Lagerkranser Regeringskansliet
Regeringens nyligen etablerade Livsmedelspolitiska råd hade sitt första möte den 13 mars under ledning av landsbygdsminister Peter Kullgren. Rådet, initierat av Livsmedelsföretagen, samlar ledande företrädare för Sveriges största livsmedelsproducenter och syftar till att bistå regeringen i arbetet med att utforma en uppdaterad livsmedelsstrategi.

Sedan antagandet av den nationella livsmedelsstrategin år 2017 har förutsättningarna för livsmedelsproduktionen genomgått betydande förändringar. Livsmedelskedjans olika delar har ställts inför flera utmaningar som har lyft fram sårbarheten i den svenska livsmedelsförsörjningen. Torka, pandemier, logistikstopp och andra faktorer har alla spelat in och satt fokus på behovet av en reviderad strategi.

Livsmedelsföretagen har under en längre tid argumenterat för att strategin måste anpassas till den nya verkligheten. När regeringen påbörjade arbetet med att uppdatera strategin i början av 2023 välkomnade företagen detta initiativ och har sedan dess aktivt bidragit med kunskap och förslag för att forma en strategi som främjar ökad livsmedelsproduktion och stärker försörjningsförmågan.

En av Livsmedelsföretagens framställningar var att regeringen borde inrätta ett livsmedelspolitiskt råd med representation från livsmedelsindustrin och lantbrukssektorn. Regeringen tog emot förslaget och det första mötet i det nyinrättade Livsmedelspolitiska rådet hölls den 13 mars, med landsbygdsminister Peter Kullgren som ordförande.

Sofie Eliasson Morsink, ordförande för Livsmedelsföretagen, uttryckte sin tacksamhet över att regeringen tog till sig av deras förslag och betonade vikten av att strategin förankras i företagens verklighet.

Vid det första mötet betonade landsbygdsminister Peter Kullgren vikten av att Livsmedelsstrategin 2.0 ska leda till ökad svensk livsmedelsproduktion. Han underströk även att arbetet med strategin måste samordnas med andra viktiga processer inom regeringen, som forskning, innovation och totalförsvaret.

Planen är att regeringen ska fatta beslut om Livsmedelsstrategin 2.0 under hösten 2024. Nästa möte med Livsmedelspolitiska rådet är planerat till början av hösten.

Livsmedelspolitiska rådet består av:

 • Peter Kullgren, landsbygdsminister
 • Sofie Eliasson Morsink, ordförande Livsmedelsföretagen och vd Coca-Cola Europacific Partners Sverige
 • Cecilia Kocken, vd Arla Foods
 • Lars Appelquist, vd HKScan
 • Magnus Kagevik, vd Lantmännen
 • Jonas Tunestål, vd Scandi Standard/Kronfågel
 • Henrik Samuelson, vd Santa Maria/Paulig Group
 • Henrik Julin, vd Orkla
 • Katarina Tell, vd Cloetta
 • Anders Carlsson Jerndal, vd Pågen
 • Fredrik Spendrup, vd Spendrups Bryggeri
 • Palle Borgström, ordförande Lantbrukarnas riksförbund (LRF)

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil